Woonborg woningbouwcorporatie - Gils Bouw | Service | Onderhoud

Woonborg woningbouwcorporatie

“Direct aanpakken, afhandelen en terugkoppelen; dat is de klantgerichtheid van Gils”

“Gils is gewend om zowel met bewoners als met de opdrachtgever te communiceren”

 

“Er is van beide partijen een wisselwerking in de communicatie. Trends in de markt worden door Woonborg aangegeven. Tijdens vergaderingen wordt er gebrainstormd over de toekomst.”