Tevredenheidsmeting 1 - Gils Bouw | Service | Onderhoud

Tevredenheidsmeting 1

“Gils heeft maar een half woord nodig met betrekking tot de aanname van een opdracht. De medewerkers weten goed wat er van ze verwacht wordt.”